ARNE ISCASSONS STIPENDIUM

Magnus Berg tilldelats Nordiska Akvarellsällskapets Arne Iscassons stipendium 2017:

"Konstnären Magnus Berg Tilldelas Nordiska Akvarell-sällskapets Arne Isacsson pris för ett konsekvent poetiskt akvarellmåleri vars vattenvärldar,vid Odysseus hav,söker sommarens kropp"

KONTAKT:

info@magnusberg.se

Galleri Gunnar Olsson
Fredsgatan 12, 
Stockholm
Tel: 08 210 777
info@olssongallery.com
www.olssongallery.com

Gerlesborgsskolan Stockholm
Jägmästargatan 2 b
115 42 Stockholm
Tel: 08-545 666 90
Fax: 08-783 02 10
Elevtelefon: 08-545 666 99
sthlm@gerlesborgsskolan.se
www.gerlesborgsskolan.se

Magnus Berg ”Målningar av Magnus Berg”, ETC. förlag, 2003, förord: Olle Granath


Läs även gärna om bland annat Magnus Berg i:

Olle Grannath - Hundens blick

Recension/sammandrag av boken:
http://www.omkonst.com/08-granath-hundens-blick.shtml

 

 

Mårten Castenfors "Sveriges Konst 1900-talet", del 3, 1970-2000. SAK förlag 2001